Generator azotu typu PSA (Pressure Swing Adsorption) służy do wytwarzania czystego azotu z powietrza. Wyprodukowany azot wykorzystywany jest między innymi do usuwania tlenu z komór chłodniczych.

generator azotu
Generator azotu typu PSA firmy Besseling zbudowany jest z dwóch zbiorników zawierających wysokowartościowe węglowe sita molekularne CMS(Carbon Molecular Sieve). Sito molekularne przystosowane jest do adsorbowania cząsteczek tlenu w określonym czasie. Po nasyceniu jednego zbiornika następuje automatyczne przełączenie do drugiego zbiornika poprzez podwójne zawory zmienne. Podczas gdy w jednym zbiorniku odbywa się proces adsorpcji tlenu, drugi zbiornik przygotowywany jest do następnego cyklu. W tym celu w zbiorniku obniżane jest ciśnienie, wskutek czego następuje usunięcie zaadsorbowanych cząsteczek tlenu. Ta prosta zasada działania generatora azotu typu PSA firmy Besseling sprawia, że jest to urządzenie niezawodne i bardzo wytrzymałe w użyciu.

Dlaczego powinno się wybrać generator azotu typu PSA firmy Besseling?

  • Prosty w użyciu, niezawodny i trwały
  • Wypróbowana technologia
  • Wytwarza nadciśnienie w komorze chłodniczej (wydmuchuje szkodliwe gazy na zewnętrz)
  • Niskie zużycie energii
  • Sporadyczny serwis
  • Efektywne zużycie węgla aktywnego
  • Wysoki stopień czystości (płynna regulacja)
  • Prosta obsługa
  • Urządzenie mobilne

Wszystkie generatory azotu typu PSA firmy Besseling wyposażone są w dwa filtry z automatycznym odprowadzeniem do kompresora powietrza. W ten sposób olej, wilgoć, czy też szkodliwe gazy nie przedostają się do węglowych filtrów molekularnych (CMS).

 

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG