Lochmann RPS 15 90 UQHNowe opryskiwacze firmy Lochmann Plantatec cechują się wysoką jakością, wynikającą z 50-letniego doświadczenia w dziedzinie budowy opryskiwaczy, zastosowania najnowszych technologii oraz komputerowo sterowanej produkcji.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Federalny Instytut Biologiczny Rolnictwa i Gospodarki Leśnej BBA w BRAUNSCHWEIG w Niemczech, opryskiwacze Lochmann Plantatec (wyposażone w wentylator dwuosiowy z kolumną poprzeczną o średnicy 800 mm (80Q) z przysłoną wentylatora typu AD 90) zostały uznane przez BBA oraz wpisane na listę "urządzeń redukujących straty środków ochrony roślin" - klasa redukcji strat 90%.

Wszystkie opryskiwacze LOCHMANN PLANTATEC spełniają podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z następującymi wytycznymi Wspólnoty Europejskiej: 89/392 - 91/368 - 93/44 - 93/68 - 98/37. W celu sprawdzenia wymienionych powyżej wytycznych należy odnieść się do następujących norm sharmonizowanych: EN292-14, EN292-2, EN292/2/A1, EN294/1993 oraz norm krajowych i specyfikacji: DPR547/55, DPR224/88, DPR459/96.

Na wszystkie opryskiwacze firma Lochmann Plantatec udziela 2 letniej gwarancji. Posiadamy serwis opryskiwaczy gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wideoprezentacja

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG